Akcja rozbiórek cerkwi na Lubelszczyźnie w roku 1938 . Problem odpowiedzialności Kościoła katolickiego

The Demolition Campaign of the Orthodox Churches in the Lublin Region in 1938. The Responsibility Problem of the Catholic Church.

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 312 - 330

Publikacja w numerze: 11 (2011)

Autor: Grzesiak Krzysztof

Box PDF