Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary w sprawie nieważności chrztu a nieważność małżeństwa mieszanego zawartego przez katolika

The Declaration of the Congregation for the Doctrine of the Faith Concerning the Invalidity of Baptism in the Context of Invalidity of a Mixed Marriage Entered into by a Catholic

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 61 - 70

Publikacja w numerze: 12 (2012)

Autor: Dzierżon Ginter

Box PDF