Ekumeniczna perspektywa rozumienia sakramentu jako wydarzenia komunijno-komunikacyjnego

Okumenische Perspektive im Sakramentsverstandnis als communio-kommunikatives Ereignis

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 125 - 140

Publikacja w numerze: 11 (2011)

Autor: Gąsecki Krzysztof

Box PDF