Ekumeniczne znaczenie błogosławieństwa w nauce o małżeństwie. Impulsy ewangelickich i katolickich ksiąg liturgicznych

The Ecumenical Significance of the “Blessing” in the Teaching on Marriage. Incentives from Evangelical and Catholic Liturgical Books

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 45 - 60

Publikacja w numerze: 12 (2012)

Autor: Jaskóła Piotr

Box PDF