Eucaristic consecration in the Anaphora of Addai and Mari

Eucharystyczna konsekracja w anaforze Addaja i Mariego

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 141 - 152

Publikacja w numerze: 12 (2012)

Autor: Pittappillil Francis

Box PDF