Forma kanoniczna małżeństw mieszanych w świetle motu proprio "Omnium in mentem" i nowszych uregulowań Stolicy Apostolskiej

The Canonical Form of Marriage in the Light of Motu Proprio Omnium in mentem and the Newest Regulations of the Apostolic See

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 151 - 172

Publikacja w numerze: 11 (2011)

Autor: Pastwa Andrzej

Box PDF