How to Educate in the Globalizing World of Consumption. The Upbringing Today in the Light of Documents of the Evangelical Church of Germany

Jak kształcić w globalizującym się świecie konsumpcji. Wychowanie dzisiaj w świetle dokumentów Kościoła Ewangelickiego w Niemczech

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 183 - 190

Publikacja w numerze: 12 (2012)

Autor: Kopiec Piotr

Box PDF