Ku samorelatywizacji Kościoła katolickiego. Wizja ekumenizmu Soboru Watykańskiego II

Towards Self-Relativisation of the Catholic Church. The Ecumenical Vision of the Vaticanum II

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 27 - 44

Publikacja w numerze: 12 (2012)

Autor: Porada Rajmund

Box PDF