Le dialogue avec le protestantisme dans la theologie d’Yves Congar

Dialog z protestantyzmem w teologii Yves Congara

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 299 - 326

Publikacja w numerze: 12 (2012)

Autor: Pielka Paweł

Box PDF