Małżeństwa mieszane katolicko-ewangelickie oraz konwersje na Śląsku Opolskim i Śląsku Górnym w latach 1921-1940. Zarys statystyczny.

Catholic-Protestant Mixed Marriages and Conversions in Opole and Upper Silesia in 1931-1940 Years. Statistical Outline

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 219 - 240

Publikacja w numerze: 12 (2012)

Autor: Kasprzycki Emir

Box PDF