Małżeństwo w luterańskich pismach wyznaniowych

Marriage in the Lutheran Confessional Books

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 287 - 302

Publikacja w numerze: 11 (2011)

Autor: Jaskóła Piotr

Box PDF