Memoria sanctorum. Guntera Wenza rozumienie czci świętych

Memoria sanctorum. Gunter Wenz’s Understanding of Veneration of Saints

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 191 - 202

Publikacja w numerze: 12 (2012)

Autor: Adamiak Elżbieta

Box PDF