Miejsce liturgii w dialogu ekumenicznym w świetle adhortacji apostolskiej Ecclesia in Medio Oriente (EIMO)

The Place of Liturgy in the Ecumenical Dialogue in the Light of the Apostolic Exhortation Ecclesia in Medio Oriente (EiMO)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 257 - 276

Publikacja w numerze: 12 (2012)

Autor: Potoczny Mateusz

Box PDF