Piotr Skarga i Zygmunt III. W czterechsetną rocznicę śmierci królewskiego kaznodziei

Piotr Skarga and Sigismund III. On the 400th Anniversary of the Royal Preacher’s Death

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 161 - 182

Publikacja w numerze: 12 (2012)

Autor: Szpaczyński Przemysław

Box PDF