Polityka i etyka - razem czy osobno? Ponadkonfesyjny projekt etyki globalnej

Politics or Ethics - Together or Separately? Supra-Confessional Project of Global Ethics

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 337 - 350

Publikacja w numerze: 12 (2012)

Autor: Chojnacki Grzegorz

Box PDF