Posługiwanie duchowne w kontekście kościelnej misji głoszenia Ewangelii w świetle dialogu katolicko-luterańskiego

The Ministry in the Context of the Ecclesial Mission of Preaching of the Gospel in the Light of the Catholic-Lutheran Dialogue

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 345 - 368

Publikacja w numerze: 11 (2011)

Autor: Jankoski Andrzej

Box PDF