Prawa mniejszości w nauce Kościoła na tle dokumentów międzynarodowych - zagadnienie ich wykorzystania w dialogu o małżeństwach mieszanych

The Minorities’ Rights in the Church’s Teaching on the Background of International Documents - the Question of Its Use in the Dialogue about Mixed Marriages

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 265 - 274

Publikacja w numerze: 11 (2011)

Autor: Górecki Edward

Box PDF