Priprava na manzelstvo ako nutnosf a priorita pastoracnej a katechetickej cinnosti cirkvi

Preparing for Marriage as a Necessity and Priority of Pastoral and Catechetical Activities of the Church

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 219 - 230

Publikacja w numerze: 11 (2011)

Autor: Tirpák Peter

Box PDF