Reflexia nad kresťanským manželstvom v kontexte byzantských liturgických textov

Reflexion uber die Ehe im Kontext der byzantinisch liturgischen Texte

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 243 - 252

Publikacja w numerze: 11 (2011)

Autor: Slodićka Andrej

Box PDF