Rozumienie osoby ludzkiej w tradycjach chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu a pojmowanie człowieka w antropologii medycznej

The Understanding of the Human Person in Traditions of Christian East and West and Comprehension of the Human Being in Medical Anthropology

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 71 - 90

Publikacja w numerze: 12 (2012)

Autor: Leśniewski Krzysztof

Box PDF