Słowo Boże reformuje Kościół czy dzieli?

La Parole de Dieu reforme-t-Elle l'Eglise ou la divise-t-Elle?

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 75 - 98

Publikacja w numerze: 11 (2011)

Autor: Walkowiak Katarzyna Kinga S.

Box PDF