The History and the Present Stage of the Preparations for the Pan-Orthodox Council

Historia i aktualny stan przygotowań soboru panprawosławnego

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 153 - 160

Publikacja w numerze: 12 (2012)

Autor: Kałużny Tadeusz

Box PDF