Uczniowie Eliasza i Elizeusza. U źródeł inności monastycyzmu orientalnego

The Disciples of Elijah and Elisha. The Sources of Eastern Monastic Differences

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 303 - 312

Publikacja w numerze: 11 (2011)

Autor: Żelazny Jan Witold

Box PDF