Uniwersalne znaczenie prawdy i wolności. Argumenty J. Ratzingera/Benedykta XVI

Universal Meaning of Truth and Freedom. Arguments of J. Ratzinger/Benedict XVI

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 17 - 34

Publikacja w numerze: 11 (2011)

Autor: Szymik Jerzy

Box PDF