Walor prawny przeszkód małżeńskich funkcjonujących w Kościele prawosławnym w przypadku małżeństwa zawieranego między katolikiem i prawosławnym

The Legal Value of Marital Impediments Functioning in the Orthodox Church in the View of Marriages between Catholics and Orthodox Christians

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 189 - 198

Autor: Dzierżon Ginter

Box PDF