Zygmunt III wobec zabiegów innowierców o egzekucję Konfederacji Warszawskiej

Sigismund III’s Attitude towards the Attempts of Heterodoxes Aiming at the Execution of the Warsaw Confederation

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 109 - 124

Publikacja w numerze: 11 (2011)

Autor: Szpaczyński Przemysław

Box PDF